Lex Superior
Oddalamy pozew o 1.500 zł

lex superior

Lex Superior Sp. z o.o. – początek i koniec (?)

Lex Superior nadal budzi niepokój

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami oczywiście powracamy do tematu kancelarii prawa własności intelektualnej z Gdańska. Przynajmniej tak owa tajemnicza spółka szumnie się tytułowała.

Potwierdzamy. Na koniec spółka skierowała liczne pozwy o zapłatę do sądu, który na masową skalę wydał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Ale po kolei.

Tradycja zobowiązuje

Aby wyjaśnić swoisty rodowód gdańskiego przedsiębiorstwa przeprowadziliśmy małe dochodzenie. Zaczęliśmy od dogłębnej analizy doniesień medialnych. Następnie skonfrontowaliśmy uzyskane informacje z urzędowymi rejestrami. Dane zawarte w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) bez wątpienia nie kłamią.

Pobieraczek.pl

W dniu 1 września 2008 r. powstała w Gdańsku spółka cywilna Eller Service. Utworzyło ją dwóch wspólników (kobieta i mężczyzna). Prawdopodobnie cichy patronat nad przedsięwzięciem sprawował mąż wspólniczki. Do niego jednak jeszcze wrócimy. Firma działała pod nazwą handlową Pobieraczek. Dokładnie, ten (nie)sławny Pobieraczek.pl.

Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, iż pierwotnie portal oferował darmową (za darmo) możliwość szybkiego pobierania plików multimedialnych z internetu.

pobieraczek.pl pobieranie plików za darmo
Pobieraczek.pl – możliwość pobierania plików multimedialnych za darmo

Następnie usługa określona została jako bezpłatna (bez opłat). Taki chwyt, bardziej prawny niż marketingowy.

pobieraczek.pl pobieranie plików bez opłat
Pobieraczek.pl – możliwość pobierania plików multimedialnych bez opłat

Niestety w obydwu przypadkach beztroska skończyła się po 10 dniach. Kraj zalały wezwania do zapłaty opiewające na kwotę 94,80 zł.

Stosowana praktyka wywołała szerokie oburzenie i sprzeciw użytkowników. Sprawą zaczęli interesować się także miejscy oraz powiatowi rzecznicy konsumentów z całej Polski. W rezultacie swoje stanowisko dwukrotnie wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Kara po raz pierwszy

Decyzją numer RWR 6/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Prezes UOKiK uznał dwie praktyki spółki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Na wspólników solidarnie nałożono karę pieniężna w kwocie po 119.570,00 zł. Podsumowując: 239.140,00 zł.

Zobacz decyzję Prezesa UOKiK nr RWR 6/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Wspólnicy wnieśli odwołanie od tej decyzji. Bezskutecznie. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. akt XVII AmA 192/10) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zastosowany środek odwoławczy oczywiście oddalił w całości.

Zobacz wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 lutego 2012 r. (sygn. akt XVII AmA 192/10)

Dodatkowo wyjaśniamy. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Również złożona od wyroku SOKiK apelacja w niczym nie pomogła pomysłowym przedsiębiorcom. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny oddalił ją w całości wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 864/12). W związku z tym kara stała się prawomocna i podlegała wykonaniu.

Zobacz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 864/12)

Kara po raz drugi

Decyzją numer RWR 16/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Prezes UOKiK – podobnie do pierwszego postępowania – uznał kolejne dwie praktyki spółki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Tym razem każdy ze wspólników otrzymał karę 2 razy po 53.990 zł. Podsumowując: 215.960,00 zł.

Zobacz decyzję Prezesa UOKiK nr RWR 16/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Od decyzji – tak jak poprzednio – wspólnicy złożyli odwołanie. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt XVII AmA 76/12) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie także w całości oddalił.

Zobacz wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt XVII AmA 76/12)

W przeciwieństwie do pierwszego postępowania wspólnikom nie wystarczyło już jednak determinacji na wniesienie apelacji. Wywiesili białą flagę, dlatego wyrok stał się nieodwołalny.

Plikostrada.pl

Gdy Pobieraczek mocno chwiał się pod ciosami decyzji Prezesa UOKiK i był bliski ostatecznego nokautu, pojawił się jego następca. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj) doszło do rejestracji spółki Smart Tech Connect Ltd. Z pewnych źródeł wiemy, że pomysłodawcą nowego patentu – działającego pod nazwą Plikostrada – był wspomniany już mąż współwłaścicielki Pobieraczka.

plikostrada.pl legalne i bezpłatne pobieranie plików
Plikostrada.pl – możliwość legalnego i bezpłatnego pobierania plików multimedialnych

Modus operandi był identyczny. Użytkownicy również otrzymali wezwanie do zapłaty opiewające na kwotę 96,00 zł. Zbieżność z kwotą 94,80 zł z pewnością nie była przypadkowa. W sumie kwota nie za duża – można zapłacić i mieć z głowy. Bezsprzecznie koszty prawnika najętego do odkręcania sprawy byłyby większe.

Zamysł teoretycznie prawidłowy, ale drugi raz nie wchodzi się do tej samej rzeki. Konsumenci poparzeni doświadczeniami Pobieraczka nie dali się nabrać jak niegdyś.

Narodziny Lex Superior

Na zgliszczach Pobieraczka i niewypale Plikostrady przyszedł na świat Lex Superior. Poczęcie nastąpiło już w dniu 11 grudnia 2012 r. (akt notarialny umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Narodziny i prezentacja światu miała miejsce kilka miesięcy później. Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pojawił się w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Większościowym wspólnikiem jak i również prezesem zarządu został oczywiście… mąż współwłaścicielki Pobieraczka.

Wezwanie do zapłaty od Lex Superior

Przez dłuższy czas spółka czaiła się do skoku, przygotowywała strategię. W rezultacie rzekomo nabyła licencję wyłączną do rozpowszechniania filmów w internecie. Filmów określonego gatunku, takiego dla dorosłych. Do tego doszło jakieś enigmatyczne postępowanie w prokuraturze i magiczna mikstura gotowa. Pornografia + prokurator, na pewno mogą ugiąć się nogi.

Niestety do koneserów kinematografii wysłane zostały wezwania do zapłaty. Z naszych obserwacji wynika, że opiewały na kwotę 750,00 zł lub jej wielokrotność. Było ich kilka tysięcy.

lex superior wezwanie do zapłaty
Lex Superior – wezwanie do zapłaty

Radca prawny i copyright trolling

Niestety także dla radcy prawnego z Gdańska – pani Magdaleny B. – która sygnowała to wszystko swoim podpisem. Za stosowanie tzw. copyright trolling panią mecenas spotkała kara. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 28 marca 2018 r. wydał stosowne orzeczenie. Postępowanie o sygnaturze D37/2017 zakończyło się nałożeniem na panią Magdalenę B. dyscyplinarnej kary upomnienia.

Masowy pozew o zapłatę

Zgodnie z prawidłami sztuki po przedsądowym wezwaniu do zapłaty istotnie przyszedł czas na proces. Pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym licznie wpłynęły do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dla spraw o prawa autorskie właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy. Dodajmy, Lex Superior żądał zapłaty wynagrodzenia właśnie z tytułu praw autorskich.

Innymi słowy, już na starcie kancelaria prawa własności intelektualnej nie popisała się i pomyliła sądy. Warto zauważyć, że inicjujące postępowanie pisma procesowe sporządzał profesjonalny pełnomocnik procesowy – gdański adwokat. Co więcej, we wstępie pozwu pan mecenas poinformował, iż spółka ma siedzibę w Gdańsku. Podczas gdy później wskazuje na Gdynię. Drobny niuans.

lex superior pozew o zapłatę strona 1
Lex Superior – pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym błędnie wniesiony do sądu rejonowego (strona 1)
lex superior pozew o zapłatę strona 2
Lex Superior – pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym błędnie wniesiony do sądu rejonowego (strona 2)

Lex Superior otrzymuje nakaz zapłaty

Do zapłaty:

  • 1.500,00 zł – należność główna,
  • odsetki ustawowe za opóźnienie,
  • 227,00 zł – koszty procesu na rzecz Lex Superior.
lex superior nakaz zapłaty
Lex Superior – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty i wyrok oddalający w całości powództwo Lex Superior

Nam z łatwością udało się doprowadzić do oddalenia powództwa w całości.

lex superior prawomocny wyrok oddalający powództwo w całości
Lex Superior – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny oddalający powództwo w całości (prawomocny)

W uzasadnieniu sąd nie pozostawił suchej nitki na sposobie udowodnienia roszczenia. Przypomnijmy, pozew wyszedł spod ręki adwokata.

lex superior uzasadnienie wyroku strona 1
Lex Superior – uzasadnienie wyroku (strona 1)
lex superior uzasadnienie wyroku strona 2
Lex Superior – uzasadnienie wyroku (strona 2)
lex superior uzasadnienie wyroku strona 3
Lex Superior – uzasadnienie wyroku (strona 3)
lex superior uzasadnienie wyroku strona 4
Lex Superior – uzasadnienie wyroku (strona 4)

Lex Superior nie wniósł apelacji. Wyrok uprawomocnił się.

Chcesz skutecznie pozbyć się swojego długu? Napisz do nas:

Sąd rozwiązuje Lex Superior

W rezultacie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS rozwiązał spółkę w dniu 25 czerwca 2018 r. (sygn. akt GD VII NS-REJ. KRS 846/18/523). Orzeczenie o rozwiązaniu Lex Superior nastąpiło bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Kancelarię wykreślono w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 22 sierpnia 2018 r. Uprawomocnienie się wykreślenia nastąpiło 30 dni później.

Czy komornik sądowy zapuka jeszcze do drzwi?

Na koniec warto postawić to pytanie.

Przecież nie każdy pozwany – z różnych powodów – złożył skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. Zatem te orzeczenia uprawomocniły się. Biorąc pod uwagę kodeksowe terminy, roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawniają się po wielu latach. Nie ma znaczenia, że Lex Superior przestał istnieć. Czy ktoś da gwarancję, że nie zdążył sprzedać tych długów i kiedyś w imieniu nowego wierzyciela nie zapuka komornik…?

Artykuł może pomóc innym? Podziel się z nimi:

Dodaj komentarz