Bank CITI Handlowy
Oddalamy pozew o 12.000 zł

citi handlowy

CITI Handlowy składa pozew o zapłatę

Nasz klient skorzystał z oferty Banku CITI Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A. – tak brzmi formalna nazwa wierzyciela). Skusiła go karta kredytowa z limitem 7.300 zł. Następnie kredyt na karcie został zwiększony za pośrednictwem telefonu. Niestety jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. W związku z tym wymagalne zadłużenie nie było spłacane regularnie, dług rósł z dnia na dzień, aż w końcu przerósł możliwości finansowe posiadacza rujnującego kawałka plastiku.

Nastąpiło to co było do przewidzenia:

  • wezwanie do zapłaty,
  • wypowiedzenie umowy,
  • intensywna windykacja (zarówno telefoniczna jak i oczywiście ta bezpośrednia w miejscu zamieszkania dłużnika, tzw. windykacja terenowa).

Pozew o zapłatę wniesiony został w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Pozew budził spore wątpliwości

citi handlowy pozew
Pozew o zapłatę złożony w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) z nieprawidłowo określonym żądaniem odsetkowym

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (sąd elektroniczny, tzw. e-sąd) bez wahania wydał nakaz zapłaty. Do zapłaty prawie 12.000 zł plus odsetki oraz 2.550 zł kosztów procesu.

citi handlowy nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Po wniesieniu sporządzonego przez nas sprzeciwu nakaz zapłaty został uchylony, a sąd rejonowy właściwości ogólnej oddalił powództwo w całości.

citi handlowy wyrok oddalający powództwo w całości
Wyrok sądu pierwszej instancji (sąd rejonowy) oddalający powództwo banku w całości

Bank zaskarżył niekorzystny dla siebie wyrok, próbował nawet przemycić do postępowania w drugiej instancji dodatkowe dowody, co skutecznie zablokowaliśmy. Sąd okręgowy również nie miał wątpliwości co do naszych racji – apelacja banku została oddalona w całości.

citi handlowy wyrok oddalający apelację banku w całości
Wyrok sądu drugiej instancji (sąd okręgowy) oddalający apelację banku w całości – prawomocny

Chcesz skutecznie pozbyć się swojego długu? Napisz do nas:

Artykuł może pomóc innym? Podziel się z nimi:

Dodaj komentarz